הרישום לרישום לתכנית הכנה "בדרך להנדסה" סגור . למידע אודות רישום לשנת הלימודים הבאה, ניתן לפנות למנהל רישום וקבלה.