User Image 2

טופס הרשמה - רישום לתכנית הכנה "בדרך להנדסה" - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים תכנית לימודים מבוקשת נתוני השכלה הצהרה תשלום מאובטח סיום הרשמה
כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה


מדיניות דמי רישום

מועמד/ת יקר/ה,

שימ/י לב:

אין החזר של 300 ₪ בשום שלב.

דמי רישום אינם מבטיחים מקום בתכנית המבוקשת.

האישור הסופי יתקבל רק לאחר אישור יועץ הלימודים והסדרת תשלומי שכר לימוד.

אישור מדיניות דמי רישום

חובה לסמן את האפשרות כדי להציג את טופס הרישום

פרטים אישיים

חובה למלא מספר בן 9 ספרות הכולל ספרת ביקרות
יש למלא תאריך במבנה הבא: 31/12/1988
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
יש למלא שם משפחה כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא שם פרטי כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא תאריך במבנה הבא: 31/12/1988
מגדר *        

פרטי התקשרות

יש לציין רחוב, מספר בית ותא דואר
יש למלא מיקוד בן 7 ספרות - איתור מיקוד
אישור דיוור *        
למכללת אפקה באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אלי בכתב באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דו"אל ו/או מסרון (SMS) לטלפון הנייד. ידוע לי כי מכללת אפקה רשאית להעביר את פרטי האישיים לרבות דואר אלקטרוני וטלפון סלולרי לאגודת הסטודנטים של מכללת אפקה.

פרטי חשבון בנק