User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
רישום לתואר ראשון 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר ראשון 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר שני 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתכנית הכנה "בדרך להנדסה" 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר ראשון-רשימת המתנה 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה