User Image 2

טופס הרשמה - יום פתוח-רישום לתואר ראשון - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים תכנית לימודים מבוקשת נתוני השכלה הצהרה תשלום מאובטח סיום הרשמה
* שדה חובה


פרטים אישיים

יש למלא שם משפחה כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא שם פרטי כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא תאריך במבנה הבא: 31/12/1988
           
       
למכללת אפקה באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אליבכתב באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דו"אל ו/או מסרון (SMS) לטלפון הנייד. ידוע לי כי מכללת אפקה רשאית להעביר את פרטי האישיים לרבות דואר אלקטרוני וטלפון סלולרי לאגודת הסטודנטים של מכללת אפקה.