User Image 2

טופס הרשמה - רישום לתואר ראשון - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים תכנית לימודים מבוקשת נתוני השכלה הצהרה תשלום מאובטח סיום הרשמה
* שדה חובה


פרטים אישיים

חובה למלא מספר בן 9 ספרות הכולל ספרת ביקרות
יש למלא תאריך במבנה הבא: 31/12/1988
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
יש למלא שם משפחה כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא שם פרטי כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא תאריך במבנה הבא: 31/12/1988
           

פרטי התקשרות

יש לציין רחוב, מספר בית ותא דואר
יש למלא מיקוד בן 7 ספרות - איתור מיקוד
       
למכללת אפקה באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אלי בכתב באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דו"אל ו/או מסרון (SMS) לטלפון הנייד. ידוע לי כי מכללת אפקה רשאית להעביר את פרטי האישיים לרבות דואר אלקטרוני וטלפון סלולרי לאגודת הסטודנטים של מכללת אפקה.

פרטי חשבון בנק לצורך החזרים כספיים (במידת הצורך)