הרישום לרישום לתואר ראשון סגור . למידע אודות רישום לשנת הלימודים הבאה, ניתן לפנות למנהל רישום וקבלה.